Dây cáp điện Taya

Dây cáp điện Taya

Công ty cổ phần hữu hạn dây và cáp điện Taya thành lập năm 1955, hơn 50 năm hoạt động phát triển với tinh thần phấn đấu, lao động cần cù của toàn thể nhân viên và cán bộ, chung sức không ngừng mở rộng sự nghiệp phát triển đổi mới của công ty, thúc đẩy công ty kinh doanh hướng tới đa dạng đa ngành liên quan. Triển vọng cho tương lai, công ty sẽ mở rộng càng nhiều quan hệ hợp tác, cùng với đối tác có liên quan cố gắng vươn tới vì sự nghiệp phát triển lâu dài của công ty.

Công ty chủ yếu kinh doanh sản xuất PE cáp điện cách nhiệt PVC, XL, và dây đồng tráng men ; là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên có cổ phiếu được niên yết trên thị trường chứng khoáng và được chi cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam sát hạch phân xưởng đánh giá là công ty hạng A.

Từ khi thành lập đến nay các hoạt động sản xuất kinh doanh của cty luôn tuân thủ pháp luật qui định của nhà nước Việt Nam mong muốn có thể kinh doanh lâu dài tại quốc gia Việt Nam , tạo dựng phúc lợi cho nhân dân , xã hội và nhà nước Việt Nam .

Năm 1996 , được ISO9002 xác nhận phẩm chất , trở thành cty sớm nhất ở Việt Nam được cục kiểm nghiệm thương mại Việt Nam công nhận , 1998 lần nửa đạt ISO9002 khẳng định chất lượng quốc tế , 2001 được chứng chỉ xác nhận chất lượng của ISO9001-2000 .

Năm 2005 , Đại Á ( Việt Nam ) được phép cổ phần hoá và ngày 15 tháng 2 năm 2006 được Ủy Ban Chứng Khoáng Quốc Gia Việt Nam phê duyệt cho cty được niêm yết tại trung tâm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh , Công ty Đại Á ( Việt Nam ) là doanh nghiệp đầu tiên 100% vốn nước ngoài được niên yết giao dịch trong lịch sữ chứng khoáng Việt Nam.

Đối tác

VLL LED LIGHTING
KB ELECTRIC
Bảng giá LS VINA
Bảng giá CADIVI
Cáp điện Taya
Cáp điện Thịnh Phát