BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN SANJIN 2016

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN SANJIN 2016

BẢNG GIÁ CÁP ĐIỀU KHIỂN SANJIN 2016

Cáp điều khiển Sangjin (Sangjin Control cable)

Cáp điều khiển Sangjin (Sangjin Control cable), hàng nhập khẩu, Cáp điều khiển Sangjin gồm có loại 1 và loại 2, quy cách từ 0.5 SQmm, 2C đến 30C, Cáp điều khiển Sangjin gồm loại có lưới và không lưới, bảng giá cáp Sangjin theo mét. Liên hệ để được báo giá cạnh tranh nhất cho cáp Sangjin.

Cùng loại

Đối tác

VLL LED LIGHTING
KB ELECTRIC
Bảng giá LS VINA
Bảng giá CADIVI
Cáp điện Taya
Cáp điện Thịnh Phát